Son güncelleme: 20 Ekim 2019

Kullanıcı Sözleşmesi

MADDE 1. GİRİŞ

1.1. İNARTS Yazılım Bilişim İnş. San. Tic. A.Ş. (“SurveyExpert”), bireyselleştirilmiş anketler oluşturma, anket sonuçları elde etme, ilgili hizmetlerin kullanılmasına imkan vermek adına barındırılan araç ve işlemleri sağlayan web tabanlı platformu (“Platform”) hizmete sunmaktadır.

1.2. Gerçek ve tüzel kişiler (“Kullanıcı”) Platform’a kaydolurken işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni (“Sözleşme”) onayladıklarını ve Platform’da yer alan hizmetlerden yararlanmaya başladıkları andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt ettiklerini beyan etmiş sayılırlar.

2. HİZMET KULLANIMI

2.1. Üyelik Paketi: Kullanıcı, kullanım sıklığı ve diğer gereksinimleri doğrultusunda aylık ve yıllık olarak sunulan üyelik paketlerinden seçecektir. Üyelik paketi modelinde Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir.

2.2. Platform’da yer alan hizmetlerin kullanımında karar ve politikaları belirleyen Kullanıcı’dır. SurveyExpert, Platform sağlayıcı olarak hareket eder ve Kullanıcı tarafından Platform’a aktarılan içerikten sorumlu değildir.

2.3. Kullanıcı, SurveyExpert’in web sitesindeki (https://www.survey.expert) kayıt formunu doldurarak Platform'a kayıt olur. Kullanıcı, kayıt formunda talep edilen bilgileri tam ve doğru olarak sağlayacağını ve bu bilgileri güncel tutacağını taahhüt eder.

2.4. Kullanıcılar, kişisel kullanıcı adı ve parolalarını güvenli ve gizli tutacaklarını taahhüt ederler. Bir kuruluşun bünyesinde veya dışında oturum açma detaylarının paylaşımı kesin suretle yasaklanmıştır ve bu tüm taraflar için önemli risklere yol açar. Oturum açma bilgisinin gizliliğinin ihlalinden doğan bütün zararlar bu oturum açma bilgisinden sorumlu taraf tarafından tazmin edilir.

2.5. SurveyExpert muhtelif zamanlarda ihbarsız ve kendi takdirinde işbu Sözleşme’yi güncelleme ve değiştirme hakkını saklı tutar. Kullanıcı, değişiklikler için SurveyExpert'in web sitesini (https://www.survey.expert) kontrol etmekle yükümlüdür.

2.6. SurveyExpert Platform'a kesintisiz erişim için çalışmaktadır. Ancak internetin doğası gereği her an Platform'a erişim askıya alınabilir, sınırlandırılabilir ya da sona erdirilebilir. Kullanıcıların Platform’a gönderdiği iletimlere ilişkin SurveyExpert’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır ve Kullanıcı bu iletimleri, riski tamamen kendi üzerlerinde olacak şekilde yaparlar.

2.7. Teknik arızaların tespit edilmesinde SurveyExpert sunucu zamanı referans alınacaktır.

2.8. Kullanıcı, SurveyExpert’e Kullanıcı’nın faaliyetlerinden elde edilen verileri istatistik ve pazarlama amacıyla kullanabilmesi için onay verir. Gizli bilgiler SurveyExpert tarafından yayınlanamayacaktır.

3. ÜCRETSİZ SÜRÜM

3.1. Kullanıcı, Platform’un ücretsiz sürümü için SurveyExpert web sitesi olan https://www.survey.expert adresinden kayıt olabilir. Bir ya da daha fazla SurveyExpert hizmeti ücretsiz sürüm kapsamında Kullanıcı için kullanılabilir olacaktır. Kullanıcı, ücretsiz sürüm kullanımı süresince Platform üzerinden dilediği üyelik paketi alımını gerçekleştirilebilir.

3.2. Ücretsiz sürüm kullanımında Kullanıcı tarafından girilen veriler Platform'dan silinmeyecektir. Eğer Kullanıcı üyelik alımına karar verirse, ücretsiz sürüm kullanımında girilen veriler erişilebilir olacaktır.

4. DESTEK

4.1. Destek, SurveyExpert ekibi tarafından e-posta üzerinden verilecektir.

4.2. Kullanıcılar her zaman SurveyExpert destek ekibi ile teknik altyapı ayarlamaları ve Platform'un kullanımı sırasında meydana gelen Platform sunucu sorunları hakkında iletişime geçebilirler ve arızaları bildirebilirler. SurveyExpert her türlü problem ve hata durumda 09.00 – 18.00 (GMT+3) çalışma saatleri içinde yardım servisi vermektedir.

4.3. Kullanıcılar için gerekli kullanım kılavuzları Platform üzerinden sağlanacaktır.

4.4. SurveyExpert Platform'un önceden belirlenen güncelleme ve planlı bakım dönemlerini duyuracaktır.

5. ÜCRETLER VE ÖDEMELER

5.1. SurveyExpert Platform’unda sunulan hizmetlerin fiyatlandırması üyelik paketlerine göre belirlenir. Talep edilen üyelik paketi seviyesine göre aylık veya yıllık olarak ücretlendirme yapılmaktadır. Platform’a ilişkin hizmet ücretleri, ödeme koşulları, ücretlerin yürürlük tarihleri SurveyExpert web sitesinin “Fiyatlandırma” bölümünde ilan edilecektir.

5.2. Her seviyedeki üyelik paketi Platform'un bakım ve barındırma hizmetini içermektedir.

5.3. Kullanıcı, kendi isteğine bağlı olarak, çevrimiçi hesap yönetim sayfasından veya müşteri destek ekibimizle iletişime geçerek üyelik paketini yükseltebilecek veya düşürebilecektir. Buna ilişkin talepler, SurveyExpert tarafından aksi öngörülmedikçe aylık veya yıllık olan ilgili üyelik döneminin sonunda gerçekleştirilecektir. Kullanıcı’nın üyelik dönemi boyunca üyelik paketine ilişkin ücret ve ödeme koşullarında yapılacak değişiklikler, Kullanıcı’nın üyelik döneminin sona ermesine dek uygulanmayacak, yeni ücretler ve ödeme koşulları bir sonraki üyelik döneminin başlamasıyla geçerli olacaktır. Üyelik dönemi boyunca Sözleşme’nin feshi de dahil olmak üzere üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri ödeme yapılmayacaktır.

5.4. Kullanıcı tarafından aksi talep edilmediği sürece her üyelik döneminin bitiminde Kullanıcı’nın üyeliği aynı üyelik paketi üzerinden otomatik olarak yenilenecektir.

5.5. SurveyExpert, Kullanıcı tarafından bildirilen iletişim adresine üyelik döneminin başlangıcında hizmet ücretlerine ilişkin faturayı iletecektir. Kullanıcı, faturadaki ilgili tutarı fatura tarihini takip eden 30 (otuz) gün içinde ödeyecektir. İlgili ücretlere ilişkin vergi ve harçların ödenmesinden Kullanıcı sorumludur.

5.6. Ödemeler havale yöntemiyle veya Online Ödeme Sistemi ile banka kartı, kredi kartı veya benzer bir ödeme aracı ile yapılacaktır. Online Ödeme Sistemi ile ödeme seçeneği kullanılarak yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

5.7. Kullanıcı, SurveyExpert veya SurveyExpert tarafından onaylanmış üçüncü kişiler üyeliğe ve ödemeye ilişkin işlemler veya banka entegrasyonunu ve ilgili güncellemeleri gerçekleştirmek için Kullanıcı’nın kredi kartı ve ödeme bilgilerini saklayabilecektir.

6. YÜKÜMLÜLÜKLER

6.1. Taraflar işbu Sözleşme’de düzenlenen yükümlülükleri tamamıyla yerine getireceğini üstlenir ve kabul eder. Karşı taraf yükümlülüklerini yerine getirmeme ya da uygulamama durumunda tarafların Sözleşme’yi askıya alma ya da sona erdirme hakkı vardır.

6.2. Kullanıcı’nın izin verdiği kendi iş alanındaki dahili kullanıcılar ("Dahili Kullanıcı") Platform'a giriş yapar ve kullanır. SurveyExpert dahili kullanıcı olmayan gerçek ya da tüzel kişiyi Platform'dan derhal çıkarma ve Platform’u kullanmalarını yasaklama hakkına sahiptir. Kullanıcı kendi iş alanındaki kullanıcıların kullanıcı hesaplarını gizli ve özel tutmaktan sorumludur ve bu kullanıcı hesaplarını hiçbir üçüncü partiye vermeyeceğini ve yayınlamayacağını kabul eder.
Kullanıcı’nın, Platform üzerinde yer alan hesaplarının kullanıldığı süre boyunca verilen her ifade ve uygulanan her davranış ve ihmal için Kullanıcı sorumludur. SurveyExpert, Kullanıcı’nın kullanıcı hesaplarını gizli tutmamasından meydana gelen herhangi bir güvenlik ihlalinden sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, hesabının kaybolması veya çalınması ya da bir şekilde hesabının gizliliğinin ihlali ya da hesabının yetkisiz bir şekilde kullanılması ihtimali olması durumunda derhal SurveyExpert’i bilgilendireceğini kabul eder. SurveyExpert, Kullanıcı’nın hesaplarını ön bildirim ile iptal etme hakkını saklı tutar.

6.3. SurveyExpert tarafından yerine getirilen işbu Sözleşme’deki hizmetler için gereken tüm yetki ve izinleri Kullanıcı verir ve SurveyExpert’in bu amaca ilişkin bütün gerekli ve uygun kararları alacağını kabul eder. Kullanıcı, Platform’da kullanılmak üzere adını, logosunu, markalarını çoğaltma ve kullanma hakkını herhangi bir ücrete tabi tutmadan SurveyExpert’e verir.

6.4. Kullanıcı, Platform’a (i) üçüncü tarafların her türlü fikri mülkiyet hakkını ihlal edecek nitelikte (ii) iftira, hakaret ya da tehdit içeren ahlak ve örf ve adetlere karşı veya kanuna aykırı veya (iii) virüsler, “solucanlar”, “Trojan” veya diğer zarar verici özellikleri içeren herhangi bir program – veri yüklemeyeceğini kabul eder. Kullanıcı, Platform’u kanuna aykırı amaçlarla kullanmamayı veya bu tür amaçları fark edeceğini kabul eder. SurveyExpert, kendi takdirinde olarak bu hükümlere karşı olan içerikleri iptal etme, silme ve değiştirme hakkını saklı tutar.

7. GİZLİLİK

7.1. Taraflar, üçüncü taraflardan gizlenmesi gereken tüm bilgileri gizli tutacağını taahhüt eder. Tarafların bu yükümlülüğü, işbu Sözleşme’nin sona ermesinden itibaren 5 yıl boyunca devam eder. Hukuken yanlarında bulundurmaları gereken belgeler hariç olmak üzere, taraflar Sözleşme’nin sona ermesiyle beraber, talep üzerine kendilerine verilmiş belgeleri gecikmeksizin iade veya imha etmeyi taahhüt ederler. Ayrıca, taraflar işbu Sözleşme’nin konusuyla ilişkili olan çalışanlarının ve bağlı şirketlerinin de işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüğüne ve karşılıklı gizlilik hükmüne riayet etmelerini sağlar. Aksi halde, taraflar karşılıklı gizliliğe dair bu hükmü ihlal eden çalışanları/bağlı şirketleriyle beraber müştereken ve müteselsilen sorumlu olmayı kabul ederler.

7.2. Gizlilik yükümlülüğü ve gizli bilgilerin kullanımı hükmü aşağıda belirtilen bilgileri kapsamaz:

  • Bilgiyi edinen tarafın ilgili bilgiyi karşı tarafın açıklamasından önce bildiğini ispatladığı bilgiler,
  • Karşı tarafın hakları ihlal edilmeksizin, bilgiyi edinen tarafa üçüncü kişilerce sağlanan bilgiler,
  • Bilgiyi edinen tarafın herhangi bir müdahalesi olmaksızın kamusal alana düşen bilgiler,
  • Bilgiyi edinen tarafın yetkili hukuk gereği açıklamak zorunda olduğu bilgiler,
  • Menkul Kıymetler Hukuku kuralları kapsamında kamuya sunulan bilgiler ve gerekli veya tavsiye niteliğindeki ürün bilgileri.

7.3. İşbu Sözleşme kapsamında taraflar arasındaki bilgi alışverişi, işbu Sözleşme’nin uygulanması için gerekli bilgi ile sınırlıdır. Taraflar, fiyat ve pazarlama politikaları, kar marjı veya kullanım kapasitesi gibi rekabet açısından hassas nitelikte olan bilgi alışverişinde bulunmamalıdırlar.

8. MÜLKİYET HAKLARI

8.1. Platform üzerindeki fikri mülkiyet haklarına ilişkin tüm haklar SurveyExpert’e aittir. Kullanıcı’nın bu hizmetin doğası gereği kullanmak zorunda oldukları haklar hariç, işbu Sözleşme fikri haklara dair herhangi bir hak veya lisans tanımaz.

8.2. SurveyExpert, Platform ve SurveyExpert markaları üzerindeki tüm mülkiyet ve tasarruf haklarına sahiptir. İşbu Sözleşme’deki hiçbir hüküm, Kullanıcı’ya mülkiyet, bağlantılı hak veya yetki sağlamaz. Kullanıcı, sadece Platform’a münhasır olmayan ve sınırlı bir erişim hakkı elde eder. Bu erişim hakkı, alım işlemlerine dair kurum içi kullanım amacına dairdir ve bunları kullanım hakkını da ihtiva eder. Keza, bu hak, işbu Sözleşme süresince geçerlidir ve fakat başka kişilere temlik edilemez. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe, Kullanıcı, Platform ve SurveyExpert markalarını veyahut bunların bir kısmını kullanamaz, çoğaltamaz, taklit edemez, geliştiremez, teşhir amaçlı kullanamaz, dağıtamaz, yayınlayamaz, dönüştüremez, değiştiremez ve bunlardan işleme eserler oluşturamaz. Dahası, Kullanıcı, bunlara dair alt-lisans veremez, bunları iletemez, devredemez, ticari amaçlarla kullanamaz veya başka benzer eylemlerde bulunamaz. Kullanıcı, Platform’dan yetkili olarak aldığı tüm nüshaları, SurveyExpert’in telif hakları, ticari markası ve diğer mülkiyet haklarına dair olacak şekilde bandroller. Kullanıcı, bu bandrolleri silmemeli, ortadan kaldırmamalı, başka bandrollerle kaplamamalı veyahut bu bandrollerin üzerine herhangi bir işaret veya uyarı koymamalıdır. Kullanıcı, üçüncü tarafların, Platform’dan gelen malzemeleri çoğaltmasına, kullanmasına veya teşhir amaçlı kullanmasına izin vermemelidir.

8.3. SurveyExpert, Kullanıcı’nın gizlilik mühürleri altında, satınalmaya dair bilgi nüshalarını saklamalıdır. SurveyExpert, bu bilgileri Platform’un yüklenmesi ve çalışması ve de SurveyExpert’in hizmetlere dair yükümlülüklerinin ve sorumluluklarının yürütülmesi ve yerine getirilmesi amacıyla kullanabilir. Bu kullanıma çoğaltma, dağıtma, yayınlama ve işleme de dahildir.

9. MÜCBİR SEBEP

Mücbir sebepten kaynaklandığı ölçüde, tarafların edimlerini geç veya hiç ifa etmemesi durumu mazur görülür. İşbu Sözleşme kapsamında mücbir sebep, mücbir sebep iddiasında bulunan tarafça öngörülmesi mümkün olmayan, bu kişi tarafından sebep olunmayan veyahut bu kişinin kontrolünde gerçekleşmeyen durumlara denilir. Mücbir sebep kavramı kapsamına, SurveyExpert’in ve Kullanıcı’nın hareketleri dışında kalan ve SurveyExpert’i hizmet vermekten alıkoyan doğa olayları, yangın, sel, patlama, isyan, savaş, kasırga, terör saldırısı, vandalizm, kaza, hükümet sınırlandırmaları, hükümet tasarrufları, internet sistemleri arızaları, mahkeme kararları, grev; etkilenen tarafın – bu tarafın ilgili olayların, hareketlerin etkilerini engelleme, bu etkilerinden kaçınma, bu etkileri geciktirme veya azaltma çabalarına rağmen – makul tahmini ve kontrolünün ötesinde olan olaylar ve de meydana gelmeleri veyahut etkileri taraflardan birinin işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden ötürü taraflara atfedilemeyen olayları girer.

10. SÖZLEŞMENİN FESHİ

10.1.1. Kullanıcı, SurveyExpert’in bu hükümleri değiştirmesi halinde, işbu Sözleşme’yi feshedebilir. Bununla birlikte Kullanıcı, bu hakkını sadece hükümlerin esaslı ölçüde değiştirilmesi halinde kullanabilir. Esaslı olmayan değişiklikler haklı bir fesih sebebi oluşturmaz.

10.1.2. SurveyExpert, Kullanıcı’nın herhangi bir bedeli vadesinden itibaren 30 gün içerisinde ödememesi durumunda, işbu Sözleşme’yi feshedebilir.

10.1.3. SurveyExpert bu hükümlerin ihlali durumunda, herhangi bir uygulamayı derhal sona erdirebilir ve Kullanıcı’nın Platform’u kullanmasını yasaklayabilir.

10.1.4. SurveyExpert, Platform’a kayıtları veya erişimi reddetme ve geçici veyahut belirsiz bir süre için kayıtlı bir kullanıcının hesabını askıya almak hakkına sahiptir. Herhangi bir haklı sebep olmaksızın askıya alma durumunda, SurveyExpert, hesabın geri kalan kullanım süresine denk bir bedel ödemek zorundadır.

10.1.5. SurveyExpert, Platform’u her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın değiştirebilir, geçici olarak askıya alabilir veya sonlandırabilir.

10.1.6. SurveyExpert kullanıcı adlarının ve/veya şifrelerinin tehlikeye girdiği kanısına varırsa, kullanıcı hesaplarını her an ve hiçbir bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir.

10.2. Kullanıcı, borçlu olduğu hizmet ücretlerini tümüyle ödediği müddetçe Sözleşme’yi fesih hakkını haizdir.

10.3. Üyeliğin sona erdirilmesi halinde, Platform’a erişim sona erer ve diğer tarafa dair tüm bilgiler ya iade edilir veyahut tamamen imha edilir. Bilgilerin iadesi için gerekli hükümler ve zaman çizelgesi hazırlanacaktır.

11. HUKUK VE YETKİ

İşbu Sözleşme Türk kanunlarına tabi olacak ve Türk kanunlarına göre yorumlanacaktır. Ayrıca, Taraflar, işbu Sözleşme’ye dair TR İstanbul Mahkemelerinin ve İcra Dairelerinin münhasıran yetkili olduğunu kabul etmektedirler.

12. DİĞER

12.1. Bu hükümlere yönelik değişiklikler, derhal yürürlüğe girer. Platform’un değişikliklerden sonra Kullanıcı tarafından kullanılması durumunda, bu, Kullanıcı’nın yeni hükümlerle bağlı olmak istediği anlamına gelir.

12.2. Kullanıcı, SurveyExpert’in yazılı onayı olmaksızın, hiçbir bir hakkını veya yükümlülüğünü devredemez.

12.3. Kullanıcı, kayıt esnasında kendisi tarafından sunulan adreslerin kendisinin kalıcı adresleri olduğunu ve bu adreslerde meydana gelen değişiklikleri derhal SurveyExpert’e bildireceğini kabul eder. Aksi halde, sunulan adreslere yapılan bildirimler geçerli olacaktır.

12.4. Tarafların işbu Sözleşme kapsamındaki haklarını, yetkilerini veyahut ayrıcalıklarını kullanmaması veya bunları geç kullanması, kendilerinin bunlardan feragat ettiği anlamına gelmez. Aynı şekilde, bu hak, yetki veyahut ayrıcalıkların kısmen kullanılması, kullanılmayan kısmın veya kullanılmayan diğer hak, yetki ve ayrıcalıkların artık kullanılamayacağı anlamını taşımaz. İşbu Sözleşme kapsamındaki hüküm ve şartlara dair hiçbir feragat, bu hüküm ve şartlardan sürekli feragat edildiği anlamını taşıyacak veya feragatin kapsamını genişletecek şekilde yorumlanamaz.

12.5. İşbu Sözleşme, tarafların üzerinde anlaştığı her hususu kapsar. İşbu Sözleşme, Taraflar arasında daha önce işbu Sözleşme’nin konusuna giren diğer tüm sözlü ve yazılı sözleşmelerin yerine geçer.

12.6. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçersiz veya hükümsüz olması halinde, söz konusu hüküm etkisiz hale gelecek (geçersiz veya uygulanamaz olduğu ölçüde) ve işbu Sözleşme’de yer alan diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeksizin bu Sözleşme’ye dâhil edilmemiş sayılacaktır. Söz konusu geçersiz Sözleşme hükmü, kendisine anlamsal ve amaçsal açıdan en yakın bir hükümle değiştirilir.